Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svätica6831 SGWaAP
0.362mučenica1564 SGWaAP
0.387svätec36535 SGWaAP
0.398blahoslavená8390 SGWaAP
0.430Panna_Mária45063 SGWaAP
0.440božia_Matka4988 SGWaAP
0.445panna_Mária87919 SGWaAP
0.461madona6834 SGWaAP
0.466mystička1671 SGWaAP
0.470Alžbeta_Uhorský861 SGWaAP
0.485rehoľníčka6401 SGWaAP
0.490svätá4856 SGWaAP
0.510šľachtičná2839 SGWaAP
0.511Madona3597 SGWaAP
0.513mníška15963 SGWaAP
0.515svätá132243 SGWaAP
0.530Bohorodička8326 SGWaAP
0.532Bolestný699 SGWaAP
0.538vizionárka1779 SGWaAP
0.543svätý64003 SGWaAP
0.547karmelitánka1960 SGWaAP
0.550apoštolka549 SGWaAP