Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svätec36535 SGWaAP
0.370svätý64003 SGWaAP
0.372mučeník27318 SGWaAP
0.387svätica6831 SGWaAP
0.431svätý277125 SGWaAP
0.462pustovník9775 SGWaAP
0.484boží_služobník4438 SGWaAP
0.488apoštol102956 SGWaAP
0.510divotvorca892 SGWaAP
0.519Ján_Krstiteľ24597 SGWaAP
0.520panna_Mária87919 SGWaAP
0.525relikvia22375 SGWaAP
0.525Panna_Mária45063 SGWaAP
0.527blahoslavený22270 SGWaAP
0.529božia_Matka4988 SGWaAP
0.532Hieronym3756 SGWaAP
0.534páter_Pius2355 SGWaAP
0.536kňaz355291 SGWaAP
0.536evanjelista13129 SGWaAP
0.538askéta1653 SGWaAP
0.541mučenica1564 SGWaAP
0.548svätá4856 SGWaAP