Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svätý_Otec74820 SGWaAP
0.141pápež_František47550 SGWaAP
0.325pápež_Benedikt26036 SGWaAP
0.381generálna_audiencia5367 SGWaAP
0.392homília26615 SGWaAP
0.407Petrov_nástupca1951 SGWaAP
0.412synodálny_otec1677 SGWaAP
0.415kardinál101854 SGWaAP
0.425pápež231464 SGWaAP
0.470eucharistická_slávnosť1457 SGWaAP
0.475kardinál_Tomko2351 SGWaAP
0.489exhortácia2118 SGWaAP
0.490emeritný_pápež2339 SGWaAP
0.491apoštolská_exhortácia2332 SGWaAP
0.494pápežova6982 SGWaAP
0.495pápežovo3794 SGWaAP
0.498ekumenický_patriarcha1226 SGWaAP