Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svätý277125 SGWaAP
0.346Svätý17236 SGWaAP
0.359svätý64003 SGWaAP
0.360Svätý3830 SGWaAP
0.388Ján_Krstiteľ24597 SGWaAP
0.391apoštol102956 SGWaAP
0.397panna_Mária87919 SGWaAP
0.400svätá132243 SGWaAP
0.431svätec36535 SGWaAP
0.433blahoslavený22270 SGWaAP
0.452Panna_Mária45063 SGWaAP
0.467Evanjelista1219 SGWaAP
0.475mučeník27318 SGWaAP
0.477svätá_Trojica7096 SGWaAP
0.483svätá4856 SGWaAP
0.494preblahoslavená_panna1060 SGWaAP
0.494božia_Matka4988 SGWaAP
0.495Božský_Srdce2302 SGWaAP
0.501Krstiteľ1048 SGWaAP
0.502Bohorodička8326 SGWaAP
0.504zasvätený34547 SGWaAP
0.504Nepoškvrnený4284 SGWaAP