Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sväté_písmo27168 SGWaAP
0.101sväté_Písmo2845 SGWaAP
0.206Písmo24389 SGWaAP
0.219Biblia123640 SGWaAP
0.303evanjelium124300 SGWaAP
0.314Evanjelium7313 SGWaAP
0.394biblické12886 SGWaAP
0.404božie169284 SGWaAP
0.405Slovo_božie2955 SGWaAP
0.405Katechizmus_katolícka1324 SGWaAP
0.423biblický39981 SGWaAP
0.425Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.428exegéza1800 SGWaAP
0.434biblia32534 SGWaAP
0.436novozákonný1634 SGWaAP
0.440katechizmus10306 SGWaAP
0.453katechizmus_katolícka3061 SGWaAP
0.453evanjeliové1982 SGWaAP
0.458Zjavenie7638 SGWaAP
0.463apoštol102956 SGWaAP
0.471Eucharistia19501 SGWaAP
0.473evanjeliový3232 SGWaAP