Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sväté41015 SGWaAP
0.396posvätné19205 SGWaAP
0.401božie169284 SGWaAP
0.407Ježišovo38510 SGWaAP
0.448Kristovo35215 SGWaAP
0.466nepoškvrnené3738 SGWaAP
0.476svätá132243 SGWaAP
0.482Svätý3830 SGWaAP
0.490božské15006 SGWaAP
0.492zasvätené2644 SGWaAP
0.499Pánov46093 SGWaAP
0.500Spasiteľ20871 SGWaAP
0.501Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.506apoštolské3741 SGWaAP
0.507Kristus313755 SGWaAP
0.510Máriino3779 SGWaAP
0.511svätý277125 SGWaAP
0.514svätá4856 SGWaAP
0.522zjavené3081 SGWaAP
0.522svätý64003 SGWaAP
0.529Nepoškvrnený4284 SGWaAP
0.530biblické12886 SGWaAP
0.534kresťanské38118 SGWaAP