Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000suverenita30180 SGWaAP
0.352zvrchovanosť13673 SGWaAP
0.435územná_celistvosť4195 SGWaAP
0.471legitimita14045 SGWaAP
0.524svojbytnosť3178 SGWaAP
0.543autonómia34021 SGWaAP
0.547zvrchovaná3542 SGWaAP
0.569nezávislosť103611 SGWaAP
0.570legitímnosť2535 SGWaAP
0.592štátnosť16841 SGWaAP
0.600demokracia263683 SGWaAP
0.613sebaurčenie6986 SGWaAP
0.614neutralita11298 SGWaAP
0.618zvrchované1962 SGWaAP
0.619nedotknuteľnosť5925 SGWaAP
0.620zvrchovaný5540 SGWaAP
0.626demokratickosť1178 SGWaAP
0.631demokratický64512 SGWaAP
0.637nedeliteľnosť857 SGWaAP
0.640autonómnosť2316 SGWaAP
0.649zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP
0.650národnoštátny_záujem1307 SGWaAP
0.652suverénna7511 SGWaAP
0.656demokratická111670 SGWaAP