Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000susedné_Rakúsko4797 SGWaAP
0.284susedné_Česko7184 SGWaAP
0.358Rakúsko298290 SGWaAP
0.454Česko214173 SGWaAP
0.527Čechy156868 SGWaAP
0.533Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.552Nemecko603262 SGWaAP
0.554Maďarsko368392 SGWaAP
0.581Bavorsko13359 SGWaAP
0.586Český_republika229491 SGWaAP
0.596Slovinsko80021 SGWaAP
0.598Holandsko128655 SGWaAP
0.604Poľsko370602 SGWaAP
0.607Dánsko78320 SGWaAP
0.608Švédsko125486 SGWaAP
0.609Nórsko86347 SGWaAP
0.626Belgicko87645 SGWaAP
0.634Írsko91483 SGWaAP
0.635Fínsko90895 SGWaAP
0.635dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.637Taliansko310649 SGWaAP
0.638Chorvátsko136871 SGWaAP
0.640Škandinávia14321 SGWaAP