Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000surrealizmus5446 SGWaAP
0.193expresionizmus3275 SGWaAP
0.221dadaizmus1016 SGWaAP
0.225kubizmus2577 SGWaAP
0.230impresionizmus2995 SGWaAP
0.242symbolizmus4007 SGWaAP
0.264futurizmus1414 SGWaAP
0.296surrealista2123 SGWaAP
0.312poetizmus1678 SGWaAP
0.347existencializmus2174 SGWaAP
0.350nadrealizmus1563 SGWaAP
0.364avantgarda8447 SGWaAP
0.378magický_realizmus1983 SGWaAP
0.381naturalizmus2845 SGWaAP
0.396surrealistický2794 SGWaAP
0.396postmoderna6053 SGWaAP
0.401surrealistická2742 SGWaAP
0.407romantizmus12850 SGWaAP
0.408realizmus17755 SGWaAP
0.421konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.428expresionistický657 SGWaAP
0.434expresionista666 SGWaAP
0.437avantgardný4434 SGWaAP
0.444poetika20638 SGWaAP