Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000surrealistické873 SGWaAP
0.445avantgardné1736 SGWaAP
0.474fantazijné690 SGWaAP
0.475surrealistický2794 SGWaAP
0.480modernistické525 SGWaAP
0.483surrealistická2742 SGWaAP
0.490surrealizmus5446 SGWaAP
0.498postmoderné1489 SGWaAP
0.503naturalistické709 SGWaAP
0.515groteskné1241 SGWaAP
0.525abstraktné7030 SGWaAP
0.533snové1430 SGWaAP
0.541metafyzické1496 SGWaAP
0.541surrealista2123 SGWaAP
0.549expresionistický657 SGWaAP
0.549impresionizmus2995 SGWaAP
0.551lyrické1973 SGWaAP
0.554poetické5640 SGWaAP
0.562impresionistický1048 SGWaAP
0.563impresionistická884 SGWaAP
0.572idealistické858 SGWaAP
0.572expresionistická573 SGWaAP
0.576dadaista413 SGWaAP
0.576dadaizmus1016 SGWaAP