Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000superveľmoc3969 SGWaAP
0.288veľmoc32476 SGWaAP
0.457hegemón2407 SGWaAP
0.481veľmocenská990 SGWaAP
0.481mocnosť33004 SGWaAP
0.540veľmocenský627 SGWaAP
0.549koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.565rezervná_mena2591 SGWaAP
0.571imperialistická2821 SGWaAP
0.575imperiálna2833 SGWaAP
0.577hegemónia5912 SGWaAP
0.580geopolitický6545 SGWaAP
0.581geopolitická7982 SGWaAP
0.602vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.605sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.609sovietske_impérium953 SGWaAP
0.611geopolitika2798 SGWaAP
0.641bipolarita961 SGWaAP
0.647jadrový_arzenál1465 SGWaAP
0.649nukleárna_zbraň2701 SGWaAP