Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sultánov937 SGWaAP
0.433sultánova801 SGWaAP
0.434sultán11630 SGWaAP
0.464cisárov2529 SGWaAP
0.482osmanský2024 SGWaAP
0.499vezír2702 SGWaAP
0.510Paša1030 SGWaAP
0.515kráľov8145 SGWaAP
0.525kráľovský_palác6573 SGWaAP
0.526turecký_sultán1053 SGWaAP
0.538emir3376 SGWaAP
0.539radža1240 SGWaAP
0.551chán3891 SGWaAP
0.554hárem4400 SGWaAP
0.560maharadža1606 SGWaAP
0.584kalif2319 SGWaAP