Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sultán11630 SGWaAP
0.344emir3376 SGWaAP
0.354turecký_sultán1053 SGWaAP
0.356vezír2702 SGWaAP
0.394kalif2319 SGWaAP
0.398Sultán982 SGWaAP
0.427chán3891 SGWaAP
0.434sultánov937 SGWaAP
0.444Osman4095 SGWaAP
0.445cisár81604 SGWaAP
0.456Paša1030 SGWaAP
0.463panovník51690 SGWaAP
0.466osmanský2024 SGWaAP
0.476kráľ403784 SGWaAP
0.476sultánova801 SGWaAP
0.481miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.504sultanát979 SGWaAP