Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sugestívne3269 SGWaAP
0.409strhujúco696 SGWaAP
0.415sugestívna4269 SGWaAP
0.433naturalisticky822 SGWaAP
0.436sugestívny4138 SGWaAP
0.449autenticky8067 SGWaAP
0.468dojímavo1735 SGWaAP
0.475sugestívne1625 SGWaAP
0.483plasticky4216 SGWaAP
0.486pôsobivo6094 SGWaAP
0.491emotívne6695 SGWaAP
0.498poeticky4025 SGWaAP
0.502pútavo11833 SGWaAP
0.505fascinujúco893 SGWaAP
0.511humorne3242 SGWaAP
0.520farbisto1679 SGWaAP
0.526úderne496 SGWaAP
0.529podmanivo953 SGWaAP
0.530lyricky1030 SGWaAP
0.539nevtieravo2118 SGWaAP
0.541vierohodne4752 SGWaAP
0.548majstrovsky9013 SGWaAP
0.549objavne477 SGWaAP
0.554básnicky1859 SGWaAP