Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.531Protektorát1361 SGWaAP
0.543nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.543Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.549anšlus731 SGWaAP
0.554karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.559nacista32919 SGWaAP
0.559Maďar132292 SGWaAP
0.569maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.573Žid151777 SGWaAP
0.574podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.576české_pohraničie1074 SGWaAP
0.584Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.586židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.586víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.589okupované_územie3801 SGWaAP
0.593mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.598reslovakizácia568 SGWaAP
0.599ČSR39747 SGWaAP
0.599nacistický14728 SGWaAP
0.600Hitler54756 SGWaAP
0.602fašistické5633 SGWaAP
0.610viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.612Nemec223916 SGWaAP
0.615žid65420 SGWaAP
0.618nacistické3644 SGWaAP
0.619ľudák3807 SGWaAP
0.623okupované3688 SGWaAP
0.627Beneš14436 SGWaAP
0.627deportácia13952 SGWaAP
0.628nacistická11489 SGWaAP
0.632autonomista887 SGWaAP
0.632ríšsky_protektor719 SGWaAP