Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sudcovská9748 SGWaAP
0.351prokurátorská975 SGWaAP
0.428Súdny19409 SGWaAP
0.457sudca304014 SGWaAP
0.490disciplinárny_senát3877 SGWaAP
0.518Sudcovský486 SGWaAP
0.523súdna62869 SGWaAP
0.534súdnictvo39804 SGWaAP
0.534sudcovské1239 SGWaAP
0.541justičný_čakateľ1921 SGWaAP
0.543sudcovský3130 SGWaAP
0.559Ústavný_súd53407 SGWaAP
0.580disciplinárne_stíhanie1157 SGWaAP
0.582justícia35334 SGWaAP
0.587rozhodovacia12348 SGWaAP
0.589ústavnosť9185 SGWaAP
0.590ústavný63263 SGWaAP
0.592zákonodarná7669 SGWaAP
0.604prokurátor117345 SGWaAP
0.605generálny_prokurátor48627 SGWaAP
0.606justičná11699 SGWaAP
0.622sudkyňa27930 SGWaAP
0.626ústavný_súd121727 SGWaAP
0.640prokuratúra97115 SGWaAP