Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000subtrópy917 SGWaAP
0.303subtropická4140 SGWaAP
0.325trópy3166 SGWaAP
0.330tróp3286 SGWaAP
0.342subtropické_pásmo717 SGWaAP
0.396subtropický1257 SGWaAP
0.425tropická23605 SGWaAP
0.451subtropické1259 SGWaAP
0.454rovníková_Afrika893 SGWaAP
0.474tropické_podnebie1005 SGWaAP
0.497mierne_podnebie1422 SGWaAP
0.504klimatické_pásmo1876 SGWaAP
0.517subtropické_podnebie593 SGWaAP
0.529polopúšť1310 SGWaAP
0.537endemická1883 SGWaAP
0.537podnebné_pásmo1835 SGWaAP
0.547tropický_dažďový1260 SGWaAP
0.549Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP
0.549Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.553Ázia109083 SGWaAP
0.567tropický_prales2097 SGWaAP
0.571teplomilný2159 SGWaAP
0.572tropický15953 SGWaAP
0.573juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP