Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000subsidiarita2365 SGWaAP
0.319princíp_subsidiarita2422 SGWaAP
0.531zásada_subsidiarita2073 SGWaAP
0.545proporcionalita5618 SGWaAP
0.585solidarita79679 SGWaAP
0.611demokracia263683 SGWaAP
0.628legitimita14045 SGWaAP
0.629federalizmus1056 SGWaAP
0.632pluralizmus5010 SGWaAP
0.636reciprocita4094 SGWaAP
0.638zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.639pluralita10590 SGWaAP
0.645demokratickosť1178 SGWaAP
0.650ústavnosť9185 SGWaAP