Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000subjektivizmus1824 SGWaAP
0.327voluntarizmus681 SGWaAP
0.369dogmatizmus2038 SGWaAP
0.422subjektívnosť1374 SGWaAP
0.427racionalizmus3906 SGWaAP
0.437formalizmus3223 SGWaAP
0.438individualizmus8799 SGWaAP
0.445relativizmus5097 SGWaAP
0.448nihilizmus3239 SGWaAP
0.462objektivizmus476 SGWaAP
0.475idealizmus5687 SGWaAP
0.488kriticizmus766 SGWaAP
0.489absolutizácia709 SGWaAP
0.494utilitarizmus1208 SGWaAP
0.504egoizmus16497 SGWaAP
0.504egocentrizmus2227 SGWaAP
0.506konformizmus1169 SGWaAP
0.513agnosticizmus1002 SGWaAP
0.513tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.515materializmus9225 SGWaAP
0.519naturalizmus2845 SGWaAP