Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000subjektivita5117 SGWaAP
0.508subjektívnosť1374 SGWaAP
0.568objektivita16143 SGWaAP
0.572subjektivizmus1824 SGWaAP
0.602pluralita10590 SGWaAP
0.607legitimita14045 SGWaAP
0.619ontologická2011 SGWaAP
0.623výlučnosť2567 SGWaAP
0.624individuálnosť1185 SGWaAP
0.626autonómnosť2316 SGWaAP
0.633jednotlivosť3407 SGWaAP
0.634pojmová1980 SGWaAP
0.637absolutizovať1080 SGWaAP
0.638subjektívne13601 SGWaAP
0.639jednostrannosť2883 SGWaAP
0.644demokratickosť1178 SGWaAP
0.645vecnosť3411 SGWaAP
0.646predpojatosť3344 SGWaAP
0.646abstraktnosť771 SGWaAP
0.648abstrakcia9025 SGWaAP
0.651vedeckosť1538 SGWaAP
0.651rozpornosť1271 SGWaAP