Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000subjektívnosť1374 SGWaAP
0.422subjektivizmus1824 SGWaAP
0.427literárnosť676 SGWaAP
0.439fragmentárnosť616 SGWaAP
0.482dokumentárnosť526 SGWaAP
0.488emocionálnosť636 SGWaAP
0.493expresívnosť1606 SGWaAP
0.498zážitkovosť784 SGWaAP
0.504sugestívnosť675 SGWaAP
0.508subjektivita5117 SGWaAP
0.512metaforickosť488 SGWaAP
0.512náhodnosť2082 SGWaAP
0.515tendenčnosť900 SGWaAP
0.519abstraktnosť771 SGWaAP
0.520ambivalentnosť741 SGWaAP
0.533umeleckosť863 SGWaAP
0.538protirečivosť1249 SGWaAP
0.545individuálnosť1185 SGWaAP
0.546lyrickosť717 SGWaAP
0.546ambivalencia986 SGWaAP
0.553poetickosť1086 SGWaAP
0.555expresivita1995 SGWaAP
0.559objavnosť498 SGWaAP
0.559jednostrannosť2883 SGWaAP