Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000subjektívne13601 SGWaAP
0.386subjektívny28871 SGWaAP
0.437subjektívne13186 SGWaAP
0.437subjektívna19088 SGWaAP
0.465objektívne26096 SGWaAP
0.477subjektívne_vnímanie1127 SGWaAP
0.564osobnostné5228 SGWaAP
0.587subjektívnosť1374 SGWaAP
0.589pocitové1082 SGWaAP
0.623objektívny39504 SGWaAP
0.632objektívna43348 SGWaAP
0.638subjektivita5117 SGWaAP
0.649objektívne44748 SGWaAP
0.651exaktné2046 SGWaAP
0.654vecné12057 SGWaAP
0.656individuálne69305 SGWaAP
0.663nezaujaté868 SGWaAP
0.670normatívne1326 SGWaAP
0.676povrchné7272 SGWaAP
0.679objektivizovať1710 SGWaAP
0.679empirické3018 SGWaAP
0.681iluzórne1229 SGWaAP
0.684nestranné2626 SGWaAP