Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.503vojenský_atašé638 SGWaAP
0.533pridelenec1774 SGWaAP
0.545vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.561veliteľstvo20062 SGWaAP
0.583veliteľ145290 SGWaAP
0.585poverenec1459 SGWaAP
0.586náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.593výzvedná1931 SGWaAP
0.593konzulárny4333 SGWaAP
0.600emisár1781 SGWaAP
0.603podplukovník8662 SGWaAP
0.610pohraničná_stráž3541 SGWaAP
0.614zmocnenec2265 SGWaAP
0.618rozviedka8115 SGWaAP
0.618veliaci1986 SGWaAP
0.624vyslaný16210 SGWaAP
0.627kontrarozviedka4451 SGWaAP
0.630veliaci_dôstojník958 SGWaAP
0.633vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.636Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.637diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.638vrchný_veliteľ3017 SGWaAP