Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stvoriteľ26133 SGWaAP
0.084Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.280Boh1407708 SGWaAP
0.296Všemohúci8611 SGWaAP
0.319všemohúci10916 SGWaAP
0.377boh268574 SGWaAP
0.380Tvorca2005 SGWaAP
0.430Otec142091 SGWaAP
0.441stvoriť64126 SGWaAP
0.447Stvorenie4683 SGWaAP
0.447stvorenstvo5104 SGWaAP
0.452Syn35038 SGWaAP
0.463stvorenie85874 SGWaAP
0.478božský26040 SGWaAP
0.480stvoriteľská1199 SGWaAP
0.487tvorstvo5171 SGWaAP
0.487Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.489božstvo27454 SGWaAP
0.492nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.498lucifer7829 SGWaAP
0.503Božstvo1886 SGWaAP