Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strojníctvo813 SGWaAP
0.338strojné_inžinierstvo507 SGWaAP
0.357elektrotechnika17485 SGWaAP
0.388strojárstvo19092 SGWaAP
0.413materiálové_inžinierstvo816 SGWaAP
0.435aplikovaná_informatika2256 SGWaAP
0.452deskriptívna_geometria1029 SGWaAP
0.486Elektrotechnika761 SGWaAP
0.495automatizačná_technika1281 SGWaAP
0.501informatika54704 SGWaAP
0.501elektrotechnické3560 SGWaAP
0.511elektrotechnický8231 SGWaAP
0.514silnoprúdová1112 SGWaAP
0.516geotechnika1021 SGWaAP
0.517environmentálne_inžinierstvo861 SGWaAP
0.520inžinierstvo16321 SGWaAP
0.524zlievarenstvo496 SGWaAP
0.528drevárstvo1109 SGWaAP
0.530Aplikovaný1533 SGWaAP
0.532priemyselné_inžinierstvo1096 SGWaAP
0.532elektrotechnická8536 SGWaAP