Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strojnícky537 SGWaAP
0.514zváračský_preukaz748 SGWaAP
0.530elektrotechnický8231 SGWaAP
0.534strojníctvo813 SGWaAP
0.541elektrotechnické3560 SGWaAP
0.555strojársky10701 SGWaAP
0.560strojárske2352 SGWaAP
0.561strojárstvo19092 SGWaAP
0.571elektrotechnika17485 SGWaAP
0.574autoelektrikár662 SGWaAP
0.576elektrotechnická8536 SGWaAP
0.587strojárske_zameranie695 SGWaAP
0.600Strojárstvo556 SGWaAP
0.603obrábač_kov2094 SGWaAP
0.606nástrojár1240 SGWaAP
0.609drevársky4106 SGWaAP
0.618strojárska15796 SGWaAP
0.629Vodičský453 SGWaAP
0.631elektrotechnik5721 SGWaAP
0.633zlievarenstvo496 SGWaAP
0.640potrubár432 SGWaAP