Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strojnícka3359 SGWaAP
0.311Stredný_priemyselná8006 SGWaAP
0.390SPŠ8650 SGWaAP
0.398elektrotechnická8536 SGWaAP
0.435Strojnícky528 SGWaAP
0.435priemyslovka6304 SGWaAP
0.439Stredný_odborná21488 SGWaAP
0.449drevárska8166 SGWaAP
0.450SOU_strojársky582 SGWaAP
0.469SPŠ_strojnícka966 SGWaAP
0.476odborné_učilište7550 SGWaAP
0.482SOU15711 SGWaAP
0.483Združený_stredná1050 SGWaAP
0.489strojnícka_fakulta4402 SGWaAP
0.489SOŠ32873 SGWaAP
0.500strojnícka_priemyslovka531 SGWaAP
0.507SPŠ_elektrotechnická712 SGWaAP
0.511strojárske2352 SGWaAP
0.517Stredný_zdravotnícka4432 SGWaAP
0.520strojárska15796 SGWaAP
0.522SOŠ_strojnícka592 SGWaAP
0.526elektrotechnická_priemyslovka522 SGWaAP
0.526učilište16610 SGWaAP