Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strojené421 SGWaAP
0.451silené645 SGWaAP
0.536patetické1957 SGWaAP
0.546strojená765 SGWaAP
0.551neohrabané655 SGWaAP
0.560strojený992 SGWaAP
0.562strnulé1001 SGWaAP
0.568fádne1417 SGWaAP
0.569vypočítavé511 SGWaAP
0.573uhladené1350 SGWaAP
0.585nenútené814 SGWaAP
0.586teatrálne1492 SGWaAP
0.589okázalé1559 SGWaAP
0.591staromódne1248 SGWaAP
0.595protivné1344 SGWaAP
0.603detinské3217 SGWaAP
0.607sentimentálne1072 SGWaAP
0.613neosobné2402 SGWaAP
0.613panovačné414 SGWaAP
0.615prosté9108 SGWaAP
0.618prvoplánové1655 SGWaAP
0.618nevkusné1963 SGWaAP
0.619povýšenecké816 SGWaAP
0.621odpudzujúce971 SGWaAP
0.622hanblivé813 SGWaAP