Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strojárstvo19092 SGWaAP
0.293elektrotechnika17485 SGWaAP
0.322strojársky10701 SGWaAP
0.342strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.367strojárska15796 SGWaAP
0.388strojníctvo813 SGWaAP
0.397hutníctvo6626 SGWaAP
0.397elektrotechnický8231 SGWaAP
0.408strojárske2352 SGWaAP
0.424stavebníctvo59575 SGWaAP
0.436drevárstvo1109 SGWaAP
0.446kovospracujúci1028 SGWaAP
0.462elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.469elektrotechnické3560 SGWaAP
0.485metalurgia3106 SGWaAP
0.486automatizačná_technika1281 SGWaAP
0.487drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.488Strojárstvo556 SGWaAP
0.502odevníctvo645 SGWaAP
0.503nábytkárstvo1056 SGWaAP
0.508drevársky4106 SGWaAP