Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.189elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.230strojársky10701 SGWaAP
0.247automobilový_priemysel46563 SGWaAP
0.315kovospracujúci1028 SGWaAP
0.342strojárstvo19092 SGWaAP
0.349gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.356sklársky_priemysel1032 SGWaAP
0.360drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.360drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.375textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.378nábytkársky_priemysel1609 SGWaAP
0.384strojárska15796 SGWaAP
0.386papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.390drevospracujúci1525 SGWaAP
0.396elektrotechnický8231 SGWaAP
0.397obuvnícky_priemysel1131 SGWaAP
0.410spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.419potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.424hutnícky5309 SGWaAP
0.434hutníctvo6626 SGWaAP