Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strojársky10701 SGWaAP
0.230strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.246elektrotechnický8231 SGWaAP
0.283strojárska15796 SGWaAP
0.309kovospracujúci1028 SGWaAP
0.322strojárstvo19092 SGWaAP
0.331hutnícky5309 SGWaAP
0.334drevársky4106 SGWaAP
0.356drevospracujúci1525 SGWaAP
0.369strojárske2352 SGWaAP
0.372gumárenský1105 SGWaAP
0.393elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.406papierenský2836 SGWaAP
0.408metalurgický1486 SGWaAP
0.408drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.416gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.429automobilový_priemysel46563 SGWaAP
0.439drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.455obuvnícky2188 SGWaAP
0.459nábytkársky_priemysel1609 SGWaAP
0.461polygrafický1656 SGWaAP
0.463obrábací_stroj4956 SGWaAP