Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strojárske2352 SGWaAP
0.342elektrotechnické3560 SGWaAP
0.369strojársky10701 SGWaAP
0.408strojárstvo19092 SGWaAP
0.420strojárska15796 SGWaAP
0.442strojárske_zameranie695 SGWaAP
0.462drevárske882 SGWaAP
0.476strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.482elektrotechnická8536 SGWaAP
0.506SOU15711 SGWaAP
0.511strojnícka3359 SGWaAP
0.516stredné_odborné11289 SGWaAP
0.516SOU_strojársky582 SGWaAP
0.529elektrotechnický8231 SGWaAP
0.533učilište16610 SGWaAP
0.535odborné_učilište7550 SGWaAP
0.560elektrotechnika17485 SGWaAP
0.560strojnícky537 SGWaAP
0.561kovospracujúci1028 SGWaAP
0.563strojár10749 SGWaAP
0.565učňovské2550 SGWaAP
0.568hutnícke1121 SGWaAP