Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strohosť2344 SGWaAP
0.390uhladenosť882 SGWaAP
0.439decentnosť705 SGWaAP
0.472fádnosť966 SGWaAP
0.489strohý7975 SGWaAP
0.494nenútenosť1111 SGWaAP
0.499dekoratívnosť1037 SGWaAP
0.509ozdobnosť550 SGWaAP
0.511monumentalita859 SGWaAP
0.517civilnosť547 SGWaAP
0.520elegantnosť919 SGWaAP
0.520elegancia45833 SGWaAP
0.521pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.521modernosť5354 SGWaAP
0.525monumentálnosť999 SGWaAP
0.530ležérnosť1351 SGWaAP
0.530strohá7636 SGWaAP
0.532priamočiarosť2727 SGWaAP
0.544formálnosť1824 SGWaAP
0.546honosnosť854 SGWaAP
0.547štýlovosť1679 SGWaAP
0.549ponurosť441 SGWaAP
0.550štylizácia10384 SGWaAP
0.553pompéznosť2445 SGWaAP