Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strohé3457 SGWaAP
0.456strohá7636 SGWaAP
0.481strohý7975 SGWaAP
0.540stručné8529 SGWaAP
0.547prosté9108 SGWaAP
0.564minimalistické3178 SGWaAP
0.571skromné11350 SGWaAP
0.577patetické1957 SGWaAP
0.582fádne1417 SGWaAP
0.601prvoplánové1655 SGWaAP
0.601okázalé1559 SGWaAP
0.602neosobné2402 SGWaAP
0.612stroho9987 SGWaAP
0.615staromódne1248 SGWaAP
0.616vkusné4177 SGWaAP
0.622vágne1501 SGWaAP
0.634výstižné9421 SGWaAP
0.637ošúchané1789 SGWaAP
0.637tuctové934 SGWaAP
0.640gýčové1177 SGWaAP
0.642duchaplné1063 SGWaAP
0.643decentné3517 SGWaAP
0.643kostrbaté1117 SGWaAP
0.643rozpačité2467 SGWaAP
0.645nevtieravé535 SGWaAP