Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000strhaný1154 SGWaAP
0.452utrápený4304 SGWaAP
0.470strhaná2325 SGWaAP
0.490zachmúrený3581 SGWaAP
0.504skleslý1263 SGWaAP
0.516vychudnutý5050 SGWaAP
0.517namosúrený1638 SGWaAP
0.517mrzutý4957 SGWaAP
0.531sklesnutý542 SGWaAP
0.532dotlčený402 SGWaAP
0.533ustaraný726 SGWaAP
0.534vycivený1134 SGWaAP
0.537ubolený2781 SGWaAP
0.543uťahaný2169 SGWaAP
0.549ustatý4504 SGWaAP
0.550strápený792 SGWaAP
0.556skľúčený2790 SGWaAP
0.559ukonaný969 SGWaAP
0.560ospanlivý1296 SGWaAP