Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredozemné_more19625 SGWaAP
0.232Egejský_more1739 SGWaAP
0.244egejské_more2301 SGWaAP
0.311Indický_oceán5307 SGWaAP
0.326Stredomorie11765 SGWaAP
0.356jadranské_more2868 SGWaAP
0.358pobrežie107140 SGWaAP
0.360indický_oceán2871 SGWaAP
0.370Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.374Čierny_more8764 SGWaAP
0.374Jadranský_more3068 SGWaAP
0.385pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.393atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.416záliv33873 SGWaAP
0.421baltské_more4923 SGWaAP
0.424prieliv6709 SGWaAP
0.426Karibský_more1201 SGWaAP
0.438Stredozemný605 SGWaAP
0.439pobrežná13282 SGWaAP
0.440južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.444karibské_more1468 SGWaAP
0.450stredozemné742 SGWaAP
0.453Iónsky800 SGWaAP
0.454severná_Afrika12882 SGWaAP
0.455baltické_more1414 SGWaAP