Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredozemné742 SGWaAP
0.320Stredozemný605 SGWaAP
0.356jadranské461 SGWaAP
0.365iónske779 SGWaAP
0.369Egejský568 SGWaAP
0.372stredomorské1860 SGWaAP
0.388Egejský_more1739 SGWaAP
0.389Iónsky800 SGWaAP
0.403jadranské_more2868 SGWaAP
0.412Jadranský_more3068 SGWaAP
0.436egejské_more2301 SGWaAP
0.438pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.448vnútrozemské1090 SGWaAP
0.450stredozemné_more19625 SGWaAP
0.450pobrežie107140 SGWaAP
0.453prímorské4661 SGWaAP
0.454jadranské_pobrežie1070 SGWaAP
0.457baltské483 SGWaAP
0.458atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.466pevninské598 SGWaAP
0.467čiernomorské_pobrežie635 SGWaAP
0.470stredomorské_podnebie715 SGWaAP
0.473stredozemný467 SGWaAP
0.484pobrežie_jadranské612 SGWaAP
0.484Stredomorie11765 SGWaAP