Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredovek66150 SGWaAP
0.247raný_stredovek2183 SGWaAP
0.263novovek7749 SGWaAP
0.359starovek18345 SGWaAP
0.373vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.444pravek13667 SGWaAP
0.447stredoveká35919 SGWaAP
0.455feudalizmus6612 SGWaAP
0.463sedemnáste_storočie2630 SGWaAP
0.468šestnáste_storočie2546 SGWaAP
0.476renesancia23847 SGWaAP
0.479antika11947 SGWaAP
0.481raný_novovek1027 SGWaAP
0.487osemnáste_storočie3757 SGWaAP
0.499staroveký_Rím3048 SGWaAP
0.502stredoveký35047 SGWaAP
0.511stredoveké16814 SGWaAP
0.521dávnovek1745 SGWaAP
0.524rímska_ríša10411 SGWaAP
0.529storočie797594 SGWaAP
0.530staroveký_Egypt5159 SGWaAP
0.530antické_Grécko2282 SGWaAP
0.543barok14167 SGWaAP
0.548gotika7106 SGWaAP