Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoveké16814 SGWaAP
0.360stredoveká35919 SGWaAP
0.389renesančné3530 SGWaAP
0.405stredoveký35047 SGWaAP
0.408starobylé9186 SGWaAP
0.433antické5302 SGWaAP
0.440staroveké5553 SGWaAP
0.457barokové4415 SGWaAP
0.472novoveké770 SGWaAP
0.504rímske18126 SGWaAP
0.511stredovek66150 SGWaAP
0.513keltské3377 SGWaAP
0.514gotické4343 SGWaAP
0.523feudálne1921 SGWaAP
0.533byzantské2108 SGWaAP
0.539historické141047 SGWaAP
0.542hradné4256 SGWaAP
0.542starodávne2796 SGWaAP
0.547koloniálne2535 SGWaAP
0.556renesančná12915 SGWaAP
0.561gotická15454 SGWaAP
0.572románske1879 SGWaAP
0.577raný_stredovek2183 SGWaAP
0.580germánske1615 SGWaAP