Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoveká35919 SGWaAP
0.342stredoveký35047 SGWaAP
0.359renesančná12915 SGWaAP
0.360stredoveké16814 SGWaAP
0.405starobylá13634 SGWaAP
0.421gotická15454 SGWaAP
0.447stredovek66150 SGWaAP
0.455staroveká15215 SGWaAP
0.471baroková19284 SGWaAP
0.472románska5229 SGWaAP
0.479antická17409 SGWaAP
0.479novoveká3222 SGWaAP
0.488rímska45656 SGWaAP
0.491keltská5418 SGWaAP
0.506starodávna8691 SGWaAP
0.516byzantská8014 SGWaAP
0.529Stredoveký1036 SGWaAP
0.529gotika7106 SGWaAP
0.531praveká4434 SGWaAP
0.536raný_stredovek2183 SGWaAP
0.536historická280827 SGWaAP
0.549súdobá3366 SGWaAP
0.550renesančné3530 SGWaAP
0.551profánna1087 SGWaAP