Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.514východoeurópsky6067 SGWaAP
0.531postkomunistická9553 SGWaAP
0.539východoeurópska6808 SGWaAP
0.541Európa1259811 SGWaAP
0.563postsocialistická1658 SGWaAP
0.571západoeurópska8266 SGWaAP
0.587Balkán29654 SGWaAP
0.588východný_blok8173 SGWaAP
0.590postkomunistický3543 SGWaAP
0.590východná171947 SGWaAP
0.597Eurázia2062 SGWaAP
0.602pobaltský5274 SGWaAP
0.604západoeurópsky6955 SGWaAP
0.607Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.610stredoeurópska19002 SGWaAP
0.611habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.612stredoeurópsky29702 SGWaAP
0.612západný_Balkán5745 SGWaAP
0.616vyšehradská_štvorka3102 SGWaAP
0.624postkomunistické781 SGWaAP
0.631berlínsky_múr2773 SGWaAP
0.636postsocialistický773 SGWaAP