Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoslovenské4066 SGWaAP
0.444podpolianske1049 SGWaAP
0.472pohronské795 SGWaAP
0.492novohradské758 SGWaAP
0.496Stredoslovenský9043 SGWaAP
0.500oravské6560 SGWaAP
0.517západoslovenské959 SGWaAP
0.519gemerské1292 SGWaAP
0.521liptovské5187 SGWaAP
0.523podtatranské2959 SGWaAP
0.535východoslovenské6139 SGWaAP
0.542stredoslovenská5350 SGWaAP
0.549šarišské2813 SGWaAP
0.553turčianske3065 SGWaAP
0.557banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.559banskobystrické10094 SGWaAP
0.567Podpoliansky1172 SGWaAP
0.570kysucké8704 SGWaAP
0.580Banský_Bystrica123042 SGWaAP
0.580Hornohornonitriansky3531 SGWaAP
0.584stredoslovenský7032 SGWaAP
0.588Pohronský1870 SGWaAP
0.589Novohradský3675 SGWaAP
0.591hornonitrianske1417 SGWaAP