Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredopravý1070 SGWaAP
0.243stredoľavý524 SGWaAP
0.337stredopravá5105 SGWaAP
0.342centristický632 SGWaAP
0.358pravicový23170 SGWaAP
0.384stredoľavá1337 SGWaAP
0.395centrista742 SGWaAP
0.407stredopravá_koalícia1011 SGWaAP
0.431stredopravicová579 SGWaAP
0.446centristická1279 SGWaAP
0.450pravicová39813 SGWaAP
0.452kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.463ľavicový24638 SGWaAP
0.470ľudovec8621 SGWaAP
0.474sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.492sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.496koaličný26414 SGWaAP
0.500postkomunista1016 SGWaAP
0.503konzervatívec23652 SGWaAP
0.506dvojkoalícia857 SGWaAP
0.506vládna_koalícia54281 SGWaAP
0.508pravicový_populista524 SGWaAP