Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredomorie1193 SGWaAP
0.224Stredomorie11765 SGWaAP
0.473stredomorská9057 SGWaAP
0.475východné_Stredomorie1165 SGWaAP
0.485prímorská8204 SGWaAP
0.496Stredozemie2466 SGWaAP
0.499stredomorský4303 SGWaAP
0.500severná_Afrika12882 SGWaAP
0.501stredozemné742 SGWaAP
0.507stredozemné_more19625 SGWaAP
0.510stredomorské1860 SGWaAP
0.514stredozemná841 SGWaAP
0.520Sicília15880 SGWaAP
0.551orient7365 SGWaAP
0.554Karibik17568 SGWaAP
0.555stredozemný467 SGWaAP
0.556Egejský_more1739 SGWaAP
0.558egejská653 SGWaAP
0.558egejské_more2301 SGWaAP
0.560prímorský3548 SGWaAP