Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoeurópsky29702 SGWaAP
0.525východoeurópsky6067 SGWaAP
0.588stredoeurópska19002 SGWaAP
0.601západoeurópsky6955 SGWaAP
0.612stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.623stredoeurópske5311 SGWaAP
0.626vyšehradský1162 SGWaAP
0.656podunajský1717 SGWaAP
0.666Stredoeurópsky5698 SGWaAP
0.669celoeurópsky8838 SGWaAP
0.688vyšehradská_štvorka3102 SGWaAP
0.689Vyšehradský_štvorka2421 SGWaAP
0.699multikultúrny3742 SGWaAP
0.712východoeurópska6808 SGWaAP
0.714eurázijský697 SGWaAP
0.721európsky625825 SGWaAP
0.723medzivojnový1793 SGWaAP
0.723slovenský2089832 SGWaAP