Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoeurópska19002 SGWaAP
0.367východoeurópska6808 SGWaAP
0.500európska708899 SGWaAP
0.539západoeurópska8266 SGWaAP
0.563Stredoeurópsky5698 SGWaAP
0.584stredoeurópske5311 SGWaAP
0.588stredoeurópsky29702 SGWaAP
0.610stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.631podunajská4448 SGWaAP
0.634vyšehradská_štvorka3102 SGWaAP
0.644Vyšehradský_štvorka2421 SGWaAP
0.649maďarská166817 SGWaAP
0.651medzinárodná539331 SGWaAP
0.655nadnárodná34244 SGWaAP
0.672poľská110622 SGWaAP
0.673euroázijská967 SGWaAP
0.676postsocialistická1658 SGWaAP
0.677česká395551 SGWaAP
0.684Európa1259811 SGWaAP
0.686rakúska84050 SGWaAP
0.686ázijská32549 SGWaAP