Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoamerická1315 SGWaAP
0.308juhoamerická7197 SGWaAP
0.403Guatemala7579 SGWaAP
0.415andská736 SGWaAP
0.428Bolívia11310 SGWaAP
0.445Ekvádor10989 SGWaAP
0.446stredoamerický1061 SGWaAP
0.449karibská4690 SGWaAP
0.457Peru21613 SGWaAP
0.468africká30983 SGWaAP
0.471čilská1408 SGWaAP
0.473Honduras6275 SGWaAP
0.479latinskoamerická4460 SGWaAP
0.487bolívijská1215 SGWaAP
0.488Kolumbia22960 SGWaAP
0.489Čile18997 SGWaAP
0.491Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.492Nikaragua4345 SGWaAP
0.493Kostarika9099 SGWaAP
0.501Brazília94977 SGWaAP
0.503kostarická448 SGWaAP
0.504Salvádor1683 SGWaAP