Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.155Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.279Burundi2863 SGWaAP
0.288Somálsko11343 SGWaAP
0.313Sudán12918 SGWaAP
0.331konžská_demokratická938 SGWaAP
0.335Eritrea3373 SGWaAP
0.336Angola7602 SGWaAP
0.339Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.347Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.349Nigéria18023 SGWaAP
0.360Libéria3631 SGWaAP
0.363Mozambik3950 SGWaAP
0.375južný_Sudán4456 SGWaAP
0.379Uganda11130 SGWaAP
0.384Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.387Východný_Timor979 SGWaAP
0.402Džibutsko506 SGWaAP
0.408Kamerun7906 SGWaAP
0.411Niger3522 SGWaAP
0.415Rwanda9117 SGWaAP
0.415Líbya33086 SGWaAP
0.416Etiópia14068 SGWaAP