Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoľavý524 SGWaAP
0.243stredopravý1070 SGWaAP
0.291centristický632 SGWaAP
0.327stredoľavá1337 SGWaAP
0.356centrista742 SGWaAP
0.415centristická1279 SGWaAP
0.439stredopravicová579 SGWaAP
0.444pravicový23170 SGWaAP
0.459stredopravá5105 SGWaAP
0.470ľavicový24638 SGWaAP
0.476pravicový_populista524 SGWaAP
0.481konzervatívec23652 SGWaAP
0.483sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.493sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.500kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.501liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.511postkomunista1016 SGWaAP
0.522socialista39758 SGWaAP
0.522ľudovec8621 SGWaAP
0.528ľavicová26769 SGWaAP