Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000stredoázijský1447 SGWaAP
0.345turkménsky1167 SGWaAP
0.370kaukazský3056 SGWaAP
0.504stredoázijská2241 SGWaAP
0.526Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.537kirgizský1392 SGWaAP
0.544euroázijský751 SGWaAP
0.550Turkménsko3519 SGWaAP
0.556mongolský4031 SGWaAP
0.564eurázijský697 SGWaAP
0.575východoeurópsky6067 SGWaAP
0.583arabský39012 SGWaAP
0.589perzský6789 SGWaAP
0.590blízkovýchodný2561 SGWaAP
0.607tadžický614 SGWaAP
0.607africký32553 SGWaAP
0.610pyrenejský991 SGWaAP
0.611SNŠ3513 SGWaAP
0.617Tadžikistan5042 SGWaAP
0.617baltický767 SGWaAP